مشاوره

map 3 سال قبل

سلام، اولین مرحله برای کسی که میخواهد با دین بشود چیست

1 پاسخ
مهدی مهدوی عضو سایت 3 سال قبل

سلام
بهترین کاراین است که با خدا آشنا شود و اگر بهتر بخواهم بگویم این که اگر محبت و زیبایی ارتباط با خدا را درک کند در واقع همه دین را فهمیده است.

البته نیاز به توضیحات مفصلی است ولی چون شخص مورد نظر و ظرفیت و شرایطی که او دارد را نمی دانیم و شما اشاره ای نکردید فعلا این جواب کلی را به شما می دهیم تا شما توضیحات بیشتری بدهید